top of page

CLUB-API: aanspreekpunt integriteit

Hoi, ik ben Annick Cornelis en ik ben de Aanspreekpersoon Integriteit (club-API) van sportclub Gobio Divers.

 

Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij de club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

 • Je kan me (anoniem als je wil) een mailtje sturen op
  annick (at) vanliefferinge (punt) net.

 • Je kan me aanspreken via Messenger of via telefoon/WhatsApp
  (0472 66 40 59).

 • Als ik op dinsdag op de training ben, kan je me dan ook altijd aanspreken, idem bij clubduiken.

Als club-API volg(de) ik verschillende opleidingen en bijscholingen. Ik luister naar je vraag of verhaal, ik behandel jouw melding in alle discretie en ik verleen je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

 

Heb je te maken met een situatie van grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn? Of wil je gewoon je hart eens luchten? Discretie gegarandeerd!

427984194_2106081896393822_407276176304445951_n.jpg

Iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij de organisatie kan contact opnemen met de API. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.

Als API ga ik aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen.

 • Eerste contact: de API is daarom het eerste contact bij meldingen. Ik luister naar jouw verhaal en probeer zo de situatie in te schatten.

 • Coördinatie + doorverwijzing: nadien bekijk ik samen met de melder hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en verwijs ik eventueel door naar andere organisaties. Ik probeer de situatie beter te begrijpen en neem eventueel contact op met andere betrokkenen of instanties (vb. Centrum Ethiek in de Sport, 1712, Nelos). Dat gebeurt altijd in overleg met de persoon die de melding doet.

 • Opvolging: ik volg de situatie met de melder op tot alles afgehandeld is. Samen bekijken we hoe de nazorg het beste aangepakt kan worden.

 

Wat doet de API niet?

 • Hulpverlening: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk opvolgen en erover waken dat er op een correcte manier wordt doorverwezen naar de hulpverlening als dat nodig is.

 • Onderzoeken: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de API de optimale opvolging voorzien.

 • De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is.

 • Publieke bekendmaking: de API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit bespreken met personen die niet kunnen helpen bij de opvolging.

 

Hoe gaat de API te werk?

 • De API gaat altijd heel discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Als de API een melding krijgt die die bedreigend acht, zal die contact opnemen met de politie of een andere instantie. Dat gebeurt wel altijd na overleg met de melder. De API heeft vooral een adviserende rol.

Altijd welkom bij mij!

Annick

bottom of page